IT-Strategy

From UNIK
Jump to: navigation, search

News

Aug 2011: UNIK's IT strategy is described in a word document. Please ask Kristin Scheen (kristins(at)unik.no) for a copy of the report if needed.

IT strategi for UNIK

(Utkast 20110826)

ITs formål/misjon

Informasjonsteknologiens (ITs) formål er

 • å støtte UNIKs virksomhet innen utdannelse, forskning og administrasjon 
 • å styrke forsknings- og undervisningssamarbeid mellom Kjellerinstituttene, universitetene, næringslivet og offentlig sektor

ITs visjon/motto

Brukervennlig informasjonsteknologi for effektiv samhandling

ITs verdier

funksjonalitet, brukervennlighet, sikkerhet, støtte og effektivitet


ITs hovedoppgaver

Informasjonsteknologien skal

 1. Sikkerhet
 2. legge til rette for at brukernes behov tilfredstilles gjennom funksjonalitet for de hovedoppgavene som UNIK har innen forskningsbasert undervisning og veiledning
 3. utforme en brukervennlig IT system med innvolvering av brukerne for å løse deres behov
 4. bidra til en kostnadsbevist og effektivt drift av UNIK gjennom bruk av IT
 5. gjøre UNIK i stand til å tilby vårt studietilbud via nett til alle som kvalifiserer til studier ved UNIK, uavhengig av geografisk plassering (alternativt: gjøre UNIK til et fyrtårn innen fjernundervisning i universitetssektoren :o)

Bakgrunn

UNIKs ledermøte (ULM) har i sin møte den 31.1.2011 bestemt at det opprettes en IT strategigruppen, som skal utvikle IT-strategi og IT-policy for UNIK (ref. ULM 31.1.2011). Som første steg skal gruppen, bestående av Trond Dragland, Kristin Scheen, Oddvar Hallingstad og Josef Noll framlegge et notat om mandatet til gruppen.

Arbeidsgruppen foreslår å leie inn en ekstern IT-konsulent i den innledende fasen av utarbeidelsen av en IT-strategi og en informasjonssikkerhetspolicy ved UNIK(?).

Gjennomføring

Tasks in IT-Strategy


Øvrige

Framdriftsplan

 • bli del av neste steg i prosessen

References

 • eCampus initiative: http://blog.ecampus.no/about/ and http://www.uninett.no/ecampus
 • Good reading on IT strategy itstrategyblog.com
  • Be a business advocate: As always, IT must be its own advocate. Colleagues may not understand or grasp the benefits of technology to aid in the process and execution of a strategic plan. It’s up to you to get your seat at the table and advocate for all of IT. Push upward.
  • Communication Enabled by Collaborative Tools: To successfully devise and execute a strategic plan, it is not enough to meet annually or quarterly. Many larger companies have multiple teams in different divisions working on strategies in isolation, never communicating with other teams. That’s a failure waiting to happen. Companies must embrace collaborative tools that allow everyone involved (finance, IT, etc.) to continually track, monitor and measure progress.
  • Complete Buy-in: There needs to be complete buy-in and complete commitment to the strategic plan on the part of the entire C-suite and all the people involved in the strategy. This helps infuse the strategy into the organization’s operational processes.
  • Measure Success: It’s not enough to track individual projects contained in the strategic plan. You must track measures of success of the process.

Process and Background

Mandat

Arbeidsgruppen har følgende forslag til mandat:

Når det gjelder IT-strategi, så skal UNITS komme opp med følgende leveranser:

Task 1: Formulere premisser:

 • hva er virksomhetsmålene, hvilke bindinger har vi (eks. Fronter, FS, UNINETT, Cristin)
 • økonomiske ramme (plan, hvem som skal utføre)

Task 2: Status: hva/hvordan gjør vi det i dag, se IT-utredning av 2008

 • dette situasjonbildet skal baseres på erfaringer fra IT-drift og brukere fra UNIK
  • Kommentar: wiki framstår som offisiell respresantasjon av UNIK
  • Kommentar: web siden har forbedringspotensial
  • Kommentar: bruke IT offensivt
 • en foreslått framgangsmåte er å spørre representanter fra brukere om opplevelser ved bruk av IT ved UNIK, problemstillinger og ønsker


Task 3: Behov: dagens og fremtidens behov for IT-ressurser

 • spørreundersøkelse av brukergruppene
 • en sammenligning med 2-3 andre lignende institusjoner
 • en oppsummering av state-of-the-art for IT-strategy i utvalgte forskningsinstitusjoner

Task 4: Beskrive en IT-strategi

 • Målsetninger og målemetoder for IT satsningen
 • Prioritere satsningsområder
 • Retningslinjer for IT-funksjonen: anskaffelser, opplæring, miljø, support m.m.
 • Forslag til teknologi og standarder
 • Handlingsplan for de foreslåtte aktivitetene, inkl. budsjett, PM

Task 5: 'Budsjett og tidsrammet

 • 6 mnd - 20. juni (draft)
 • 200 timer totalt

ULM 7 Feb 2011

Kommentarene fra møtet er med i mandatsbeskrivelse

Konklusjon:

 • Kristin renskriver mandatet og legger fram til Stian for godkjennelse
 • UNITS begynner arbeid med vurdering av UNINETT rapport og andre premiser
 • komme med forslag om ekstern person til støtte - direkte avklaring med Stian